overtuigende interactie

Overtuigen, waarmaken en communiceren met retorische strategie

Je moet snel, helder en overtuigend je punt maken, wil je in een wereld vol afleiding je doelen bereiken. In de complexe wereld waarin de kwaliteit van je intermenselijke interactie bepaalt of je de vele verschillende stakeholders meekrijgt, kun je het je niet veroorloven dat aan het toeval over te laten. Retorische strategie versterkt je succes.


Strategisch advies

Jouw organisatie bevindt zich in een complex krachtenveld waardoor je je wil niet aan andere partijen kunt opleggen. En zij niet aan jou.

Dan komt het aan op overtuigingskracht.

Trainingen

Geert-Jan Procee werkt met ambitieuze mensen die verantwoordelijkheid durven te nemen. Door voor een groep te gaan staan en die overtuigend toe te spreken toon je leiderschap. En vrijwel altijd kan de presentatie nog verder verbeterd worden.

Bijeenkomsten

Geert-Jan Procee is beschikbaar voor speeches, gespreksleiding en faciliteren.

Een goed voorbereide bijeenkomst versterkt je overtuigingskracht en zorgt dat je je doelen bereikt.

Geert-Jan Procee (Groningen, 1973) geeft vorm aan overtuigende interactie met strategisch advies, trainingen en bijeenkomsten.

Hij levert diensten die ambitieuze organisaties en professionele individuen in staat stellen overtuigende interactie tot stand te brengen. Overtuigende interactie is effectief, open en zinvol.

Geïnspireerd door de principes en methodes van Appreciative Inquiry.
Gebaseerd op de inzichten en instrumenten van de klassieke retorica.
Onafhankelijk, effectief en menselijk – voor de grootste impact.


History is vast, complex and often contradictory. But in many ways the trajectory of humanity has been shaped by moments in which a single person approached a crowd with something important to say.

Jon Meacham

Wat is retorische strategie?

Retorische strategie helpt mensen en organisaties hun doelen te bereiken door gebruik te maken van het retorisch instrumentarium.

Het retorisch instrumentarium wordt gevormd door de inzichten, technieken en methoden uit de klassieke retorica.

Klassieke retorica is de kunst van het overtuigen. Intermenselijk, krachtig, genuanceerd. Je overtuigt met logos, ethos en pathos – de inhoud van je verhaal, je uitstraling en de gevoelens van je publiek. Want de inhoud moet staan, maar het gaat om meer: wie iets zegt doet ertoe en hoe het landt ook.

Het retorisch instrumentarium biedt de gereedschappen om je doel, je publiek, je kernboodschap, de inhoud van je verhaal, de opbouw van je verhaal, de vormgeving van je verhaal en de voordracht ervan effectief vast te stellen, te ontwerpen en uit te voeren.