Taal is het voertuig van de geest, de retorica is het navigatiesysteem.