Communiceer de essentie overtuigend

Heldere communicatie maakt de wereld beter. Een goede gedachte, de juiste woorden, een fraaie voordracht, daar gaat het om.

Geert-Jan Procee gelooft dat er voor veel mensen en organisaties veel te winnen valt als ze helder nadenken over wat ze eigenlijk willen zeggen, dat goed onder woorden brengen en effectief naar voren brengen. Geert-Jan staat die mensen en organisaties terzijde. Hij richt zijn dienstverlening primair op beslissers en houdt ervan met briljante geesten te werken.

GJP_face_totaal_donker

Zorgvuldig, overtuigend, effectief

Services

Geert-Jan Procee zorgt ervoor dat de essentie gevonden en onder woorden wordt gebracht. Zijn klanten worden effectiever doordat ze inzichten krijgen, formuleren en kunnen delen. De methodiek hierachter is retorische strategie.

Geert-Jan Procee is beschikbaar als adviseur en interimmer.

Training

Geert-Jan Procee geeft trainingen op het gebied van overtuigend spreken en schrijven. Die duren van een dagdeel tot meerdere weken. Alle trainingen zijn gericht om te leren hoe je nog beter een  steekhoudend, aantrekkelijk en overtuigend verhaal maakt. De trainingen zijn individueel en groepsgewijs te volgen. Geert-Jan ontwerpt specifieke trainingen voor bijzondere doelgroepen, zoals bestuurders, strategy consultants en advocaten.

Spreken

Geert-Jan Procee spreekt. Zie daarvoor zijn sprekerspagina.

GJP_face_totaal_donker

Casussen

Politiek

Voor een lokale politieke partij met een paar zetels in de gemeenteraad onderzoekt Geert-Jan Procee wat de kern is van hun politieke overtuigingen en communicatieve uitgangspunten, waarop ze hun programma, oordelen en stemgedrag baseren. Op die basis kunnen ze beter hun prioriteiten stellen en aan de (potentiële) kiezers duidelijk maken waar ze voor staan. Zo komen hun idealen beter binnen bereik.

Business

Bij een chemiereus geeft Geert-Jan Procee een training presentatievaardigheden. De deelnemers zijn chemisch technologen en bedrijfskundigen. Niet bepaald poëtische mensen. Degelijk, down to earth. Toch zou wat meer poëzie ze helpen om meeslepender én duidelijker te spreken, denkt Geert-Jan.  Hij focust erop dat ze heel duidelijk maken waarom wat ze zeggen belangrijk is. De ogen van de sprekers lichten op en het publiek raakt enthousiast.

Cultuur

Een organisatie voor marketing in de culturele sector heeft een nieuw, complex en ambitieus project met vele partners. Om dan tot de kern te komen en het plan helder en passend voor subsidiegevers te maken is een klus die vereist dat je buiten je eigen wereld gaat staan. Je moet empathisch en overtuigend vanuit de doelgroep denken. En wie is die doelgroep eigenlijk? En hoe schrijf je het dan op? Daar helpt een retorisch strategische bril bij.

GJP_face_totaal_donker

Neem contact op

  Ik vond het erg interessant en heel leuk vorige week en wou dat ik het allemaal eerder had geweten! Had handig geweest. Maar goed, nu weet ik het in elk geval wel –en ik zal daar zeker mijn voordeel mee doen.
  Een aangename leermeester ben je, vriendelijk ook. Het was prettig werken. ​

  J.R.
  Adjunct griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Organisaties waarvoor Geert-Jan Procee eerder gewerkt heeft

  Klik op deze link om de logo’s te zien van enkele bedrijven die Geert-Jan Procee eerder terzijde heeft gestaan.