Retorisch advies

Zorg voor meer aandacht, begrip en aanvaarding van de positie van jouw organisatie.

Jouw organisatie bevindt zich in een complex krachtenveld waardoor je je wil niet aan andere partijen kunt opleggen. En zij niet aan jou. Dan komt het aan op overtuigingskracht. En dat is niet altijd makkelijk. Je merkt dat jij en je boodschap niet zo goed overkomen als je zou willen.

Een retorisch advies helpt dan. Vanuit een analyse waar je overtuigingsmogelijkheden te vinden zijn, help ik je met een plan hoe je die mogelijkheden kunt grijpen. De kernvragen daarbij zijn: hoe krijg je aandacht, hoe zorg je dat je begrepen wordt, en hoe krijg je jouw opvatting aanvaard door anderen?

Belangrijk hierin is dat dit advies onafhankelijk is, zodat een interne bias vermeden wordt. Het retorisch instrumentarium is effectief, relevant en genuanceerd, waardoor het advies dat ook wordt.

We maken onder meer gebruik van heldere doelformulering, probleem-oplossingseffectiviteitsheuristiek, ethos/logos/pathos, en klassieke ordening. In het advies leidt dat tot heldere en onderbouwde kernboodschappen die de standpunten van de organisatie overtuigend maken: aantrekkelijk, duidelijk en aannemelijk.