inzicht & sturing

Jouw organisatie bevindt zich in een complex krachtenveld waardoor je je wil niet aan andere partijen kunt opleggen. En zij niet aan jou. Dan komt het aan op overtuigingskracht. En dat is niet altijd makkelijk.

Strategie en richting bepalen

Inzicht in de problemen én oplossingsrichtingen vanuit intermenselijk perspectief.

Strategisch communicatieadvies

Hoe breng je de inhoud zo naar voren dat de beoogde ontvanger er echt mee aan de slag gaat.

Belangrijk hierin is dat dit advies onafhankelijk is, zodat een interne bias vermeden wordt. Het retorisch instrumentarium is effectief, relevant en genuanceerd, waardoor het advies dat ook wordt.

interim (project)management

Plannen maken, doelen bereiken.

De succesvolle presentatie – coaching en advies, zodat jij overtuigt in die ene belangrijke presentatie.

schrijven & redactie

Het juiste woord op de juiste plaats, met het oog op overtuigingskracht.

faciliteren & voorzitten

Dagvoorzitter, moderator, facilitator: als mensen zich moeten uitspreken bewaakt Geert-Jan Procee het proces en de procedure, zodat de inhoud voorop kan staan.