Strategisch advies

overtuigende interactie organiseren

Jouw organisatie bevindt zich in een complex krachtenveld waardoor je je wil niet aan andere partijen kunt opleggen. En zij niet aan jou. Dan komt het aan op overtuigingskracht.

strategie en richting bepalen

Inzicht in de problemen én oplossingsrichtingen vanuit intermenselijk perspectief. Mensen werken samen met mensen, en samen moeten ze eruit komen.

Hoe breng je de inhoud zo naar voren dat de beoogde ontvanger er echt mee aan de slag gaat? Hoe organiseer je interactie en samenwerking zo dat overtuigingskracht zorgt voor de beste oplossingen? Hoe maak en communiceer je beleid dat werkt? Door te werken vanuit overtuigende interactie krijg je mensen in beweging en organisaties op stoom.

Geert-Jan Procee heeft adviestrajecten georganiseerd bij onder andere de rijksoverheid en de Raad voor Cultuur en de opbrengsten tot een effectief advies gesmeed. Als directeur-bestuurder van Oneindig Noord-Holland heeft hij zeer diverse stakeholders (van provinciebestuur tot vrijwilligers bij een stoommuseum) samengebracht om het brede publiek te verlokken meer van erfgoed te weten te komen.

Geert-Jan Procee versterkt organisatie van adviestrajecten en de inrichting van organisaties door zijn scherpe blik op overtuigende interactie vanuit een retorisch kader. Uiteraard schrijft hij uitstekende adviezen.

participatietrajecten

Geert-Jan Procee organiseert en begeleidt participatietrajecten, zodat de juiste vragen gesteld én beantwoord worden en mensen zich echt uit kunnen spreken. Deze trajecten kunnen indien gewenst via stichting Stadsgesprekken worden georganiseerd.

Stichting Stadsgesprekken is een sociale onderneming die burgers wil betrekken bij keuzes en besluiten over de fysieke en sociale inrichting van hun leefomgeving. Zij stimuleert een open dialoog tussen burgers, maatschappelijke initiatieven en instellingen, marktpartijen, politiek en bestuur en draagt daarmee bij aan beter onderbouwde, beter begrepen, beter gelegitimeerde en daardoor breder gedragen besluitvorming over kwesties die (grote groepen) burgers direct raken. Zij mobiliseert de ervaring, expertise en kracht van de stad en bevordert de sociale cohesie.