Ik zeg niet alleen hoe het moet, ik kan het zelf ook doen. Ik ben beschikbaar voor projecten. Als er belangrijke beslissingen genomen of gecommuniceerd moeten worden. Als het erom gaat. Als een team behoefte heeft aan extra medewerking van iemand die inhoudelijk, stilistisch en communicatief sterk is, dan kan ik daaraan bijdragen.

Als er beslissingen moet worden genomen en gecommuniceerd met politiek-bestuurlijke sensitiviteit op het gebied van overheid, grote organisaties, of outreach.

Ik kan meewerken als er zorgvuldig en effectief en overtuigend moet worden gecommuniceerd.