Categorieën

Over

Geert-Jan Procee is retorisch strateeg

Het voederen van de eenden moet door de plantsoenendienst gebeuren. Over deze stelling sprak Geert-Jan Procee tijdens een cursus overtuigend spreken voor publiek, halverwege de jaren negentig. Toen hij aan de grote ogen zag dat hij het publiek ingepakt had, en het uit zijn hand at, was het duidelijk: hier wilde hij meer van.

Na zijn studie Beleid en Bestuur in Internationale Betrekkingen/Internationale Organisaties heeft Geert-Jan gewerkt voor de Rijksoverheid, het Nationaal Archief, de Raad voor Cultuur en als directeur-bestuurder van historisch verhalenplatform Oneindig Noord-Holland.

Als zelfstandig retorisch strateeg heeft hij talloze mensen en organisaties getraind en geadviseerd om beter uit hun woorden te komen.

Twee redenen waarom je de onafhankelijke blik van Geert-Jan Procee nodig hebt:

  1. The first draft of anything is shit (Ernest Hemingway);
  2. Elke topsporter heeft een coach.

Goede teksten produceren is als het leven zelf: het komt niet vanzelf goed en niemand kan het alleen. In je eentje kom je met hard werken tot een bepaald niveau, maar samen kun je dat met gemak overstijgen.

De ideale klant van Geert-Jan Procee is de begaafde mens die impact kan en wil maken in de wereld. Vaak zijn dat directeuren of bedrijfseigenaren die willen dat zij en hun bedrijf beter functioneren. Het kunnen ook adviseurs zijn die soepeler willen werken met hun omgeving. Hij wil graag met hen werken omdat via hen het meeste effect te bereiken is. Maar soms lukt dat ook met mensen die juist niet hoog in de hiërarchie staan, dus het is geen wet van Meden en Perzen.

Geert-Jan Procee is scherpzinnig en begrijpt je onderwerp snel. Door zijn onafhankelijkheid kan hij je eerlijk en vriendelijk de waarheid zeggen.

Geert-Jan Procee (Groningen, 1973) is kenner van de theorie en praktijk van overtuigingskracht, public speaking en effectieve communicatie. Hij werkt als retorisch strateeg. Geert-Jan helpt mensen en organisaties overtuigende interactie tot stand te brengen.

De basis van leiderschap en maatschappelijk succes komen door voor een groep te gaan staan en te zeggen wat er moet gebeuren. Dat is de krachtigste en belangrijkste vorm van overtuigingskracht. De klassieke retorica is het krachtigste instrumentarium om die overtuigingskracht te analyseren en te versterken.

Geert-Jan Procee werkt aan een wereld waarin mensen beter spreken. Dat doet hij door te adviseren, door mensen en organisaties te trainen, en door bijeenkomsten te verbeteren.

Geert-Jan Procee vindt het belangrijk om onafhankelijk te opereren, zodat het werk dat hij aflevert effectief, menselijk en relevant is. Daarbij baseert hij zich primair op inzichten uit de klassieke retorica, aangevuld met observatievermogen, empathie en scherpzinnigheid.

Wat bezielt Geert-Jan Procee?

  1. Er zijn te veel goede ideeën en goede mensen die niet genoeg gehoord worden. De wereld heeft er belang bij dat die ideeën en mensen wel gehoord en gevolgd worden.
  2. Als mensen en organisaties effectiever communiceren en overtuigende interactie aangaan, scheelt dat een hoop ergernis en onbegrip. Het plaveit de weg voor grotere effectiviteit en efficiency.
  3. Retorica is een manier om helder en fraai te spreken, waardoor je op een overtuigende manier dat kunt zeggen wat niet vanzelfsprekend is. Waarbij alles klopt: de inhoud, wie het zegt en hoe deze zichzelf positioneert ten opzichte van het publiek. Gegrepen door de retorica gelooft Geert-Jan dat deze kunst der welsprekendheid terug in het hart van de maatschappij gebracht moet worden. Want het helpt ons met andere mensen en opvattingen om te gaan op een productieve wijze.
  4. Retorica gaat over interactie in de praktijk: het is inherent en immens menselijk. Op het laagste niveau is retorica een oplossing voor mensen die bang zijn om een presentatie te houden. Ze krijgen de tools en tips om dat wat beter te doen. Een niveau hoger is dat mensen leren nadenken over wie hun publiek eigenlijk is – en wat dat publiek nodig heeft. Dat is al een flinke stap voorwaarts. De échte retorica betreft ‘retorisch leven’ in verbinding met jezelf en de ander. Echte retorica is de kunst van het samenleven: hoe kan ik mijn leven zo goed mogelijk leiden en hoe kan ik de ruimte geven aan anderen om hun leven zo goed mogelijk te leiden? En dit op basis van de retorische principes.